Profiles

D.V.G: The Unrivalled Expert on the Problem of the Princely States

The Rule of the Maharajas

The situation in the states ruled by the Maharajas were not really praiseworthy.

Bhopal was a Hindu-majority state as long as it was under the suzerainty of the Gonds – until Mohammad Khan captured it. By the beginning of the 20th century, the situation had declined so badly that not even one percent of key administrative posts was in the hands of Hindus.

Paṇḍita-pravara Māgaḍi Lakṣmīnarasiṃha Śāstri

The following incident happened in the 1930s, when Śrī Candraśekhara-bhāratī Mahāsvāmi adorned the Śāradā-pīṭha at Sringeri. The Mahāsvāmi’s liking for and support of scholarship is well known. He took great interest in the development of Gīrvāṇa-prauḍha-vidyābhivardhinī Pāṭhaśālā that is housed in the Bengaluru Śaṅkara-maṭha. Back in the day, this Pāṭhaśālā was one of the greatest centres of traditional learning.

The Nationalism of D.V.G and the Problems of the Princely States

DVG practiced journalism for an unremitting seven decades; from the beginning, he fiercely upheld the nationalistic spirit in both speech and writing. From 1913-1920 when D.V.G. was editing the English biweekly Karnataka, this was the tenet that he declared: “The newspapers of our country need not imitate their counterparts in America or other foreign countries. Our papers need to conduct themselves in a manner that is consonant with our social circumstances and the nature and traditions of our people.”

ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶೇಷಣ್ಣಶ್ರೌತಿಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ-ಸಿದ್ಧಿ—ಉಪಸಂಹಾರ

ಶೇಷಣ್ಣನವರ ಜೀವನದ ಕಡೆಯ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆರಗಿದ ಆಘಾತವೆಂದರೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಾರದಮ್ಮನವರ ವಿಸ್ಮೃತಿರೋಗ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡು, ಸ್ತೋತ್ರ, ಗೀತಗಳನ್ನು ವಾಚೋ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಲಾಗದಂಥ ಭೀಕರವಿಸ್ಮೃತಿ ಬಂದೆರಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುದಿನದ ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳಿರಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೂಡ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಎಂಥದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅರಿತದ್ದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು.

K.P. Puttanna Shetty (Part 4)

Creating Happiness

I’ve already told that the main aspects of his ingenuity were his wisdom and his conduct. One of his key principles was the prominence he gave to the capability of creating happiness. He wanted to interact with everyone in a way that would gladden them. None of his words have caused bitterness in anyone nor have they tarnished anyone’s image; in essence his policy was to ensure happiness in everyone as far as possible.

संतोषं जनयेत्प्राज्ञः

तदेवेश्वरपूजनं॥

D.V. Gundappa: Wit, Humour and Compassion

The long years of service that DVG rendered variously as the member of the Municipal Council (1915-16), Legislative Council (1927-40), Mysore University Senate (1927-42), Mysore State Reforms Committee (1938-39) and other expert committees was inspired by this selfsame spirit of all-encompassing dedication to the nation. The index finger that shaped and guided his life was the following verse which he used to repeatedly recall:

jñāninā caritum śakyaṃ
samyag rājyādilaukikaṃ     

ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶೇಷಣ್ಣಶ್ರೌತಿಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ-ಸಿದ್ಧಿ--ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

‘ಸಂಧ್ಯಾದರ್ಶನ’ವನ್ನು ಬರೆದ ಆಚೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳ ರೂಪ-ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಳ್ಳು-ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿ-ಸೂತ್ರ-ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಂತರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹವಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಶೇಷಣ್ಣನವರೊಡನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ-ಧೋರಣೆಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿಗಳಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ-ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೂ ಅನವಶ್ಯವೂ ಆದ ಆರ್ಭಟಗಳನ್ನು ಪುರೋಹಿತರೂ ಕರ್ತರೂ ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರೆಂದರು: