1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮೆಲುಕು (ಭಾಗ ೩)

ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಸಮರ

ಹೀಗೆ 1857ರ ಕ್ರಾಂತಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದವು ನಿರಾಧಾರ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನ 1857ರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಥ್ಯಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಈಗ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದಿವೇಕರ್ ಎಂಬ ಪುಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು South India in 1857 ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಗ್ರಾದೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1857ರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾವ ಊರಿನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಹೆಸರುಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವರೂ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದುದು ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. (ಕರ್ನಾಟಕದವರಾರೂ ಅಂಡಮಾನಿನ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾವರಕರರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಾಡಿದ ಹಾಸ್ಯೋಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ.)

ನರಗುಂದದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ, ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದಿವೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಪಾ ಮೊದಲಾದೆಡೆಗಳ ಆಂಧ್ರದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಯಾರಾರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್‍ಮಾರ್ಷ್‍ಲ್‍ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕೋರ್ಟ್‍ಮಾರ್ಷಲ್ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೀಗೆ 1857ರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಭಾಗಗಳವರೂ ಸೇರಿದ್ದರೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ.

1857ರ ಸಮರಕ್ಕೆ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ?

ಧೀರೋದಾತ್ತ ನೇತೃತ್ವ

ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ 1857ರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹೆಸರು ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ (ಧೋಂಡೋಪಂತ್) ಪೇಶ್ವೆಯದು. ಆಗಿನ ಪೇಶ್ವೆಯ ದತ್ತುಮಗ ಆತ. ಆತನಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆನ್‍ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಆತ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಎಂಬುದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಾದ. ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನಾಸಾಹೇಬ ತನ್ನ ಪೆನ್‍ಶನಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ – ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀತೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಪೆನ್‍ಶನ್ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದಷ್ಟೆ.

ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿತ್ತು? ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: “If there were four more Tatya Topes, the war’s future would have been entirely different.” (ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆಯಂಥ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧದ ಗತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು”). ಇಂಥ ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದನೆ? ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಧೀರೋದಾತ್ತವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದ (18 ಏಪ್ರಿಲ್ 1859).

ಜರ್ನಾ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೂ ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆಯಂತೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಯಿತು. ಆ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ: “ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆಪಾತಕನಂತೆ, ಕಳ್ಳನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಾನು ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೋಫಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಿರಿ. ನನ್ನ ದೇಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳಾಗುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಯುತ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಬೇಡಿಕೆ.” ಈ ರೀತಿಯ ಮರಣವನ್ನು ಅವನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. “Blow me to pieces and see how an Indian faces his death.” (“ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನೀವು ನೋಡಿರಿ.”)

ಸಾವಿಗೇ ಆಗಿತ್ತು ಮರಣ

ಹೀಗೆ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೆನ್‍ಶನ್ ಪುಡಿಗಾಸುಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದಾರೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದರೂ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರಬೇಡವೆ?

ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಘಟನೆಗಳೂ 1857ರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ. ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕಾದ್ದು ಸಾವರಕರರ ಗ್ರಂಥ. ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವಾಗ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತಲೆಗೆ ಗವುಸು ಹೊದಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವನು “ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೆ ನೇಣು ಕುಣಿಕೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪೋಣಿಸಿಕೊಂಡು “ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಕೆಳಗಿರುವ ಮೇಜನ್ನು ಸರಿಸಿರಿ” ಎಂದ. “ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ವಾಲೇರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಉಪದ್ರವವನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. ಇದೊಂದೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ.”

ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಮೇಜನ್ನು ಸರಿಸಿದಾಗ ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಜೋತುಬಿದ್ದಿತು. ನಾಲ್ಕೈದು ಹನಿ ರಕ್ತ ವಧಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. “The gallows became wet with blood. The country became wet with tears.” ಎಂದು ಸಾವರಕರರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓ ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆ! ಇಂಥ ದ್ರೋಹಿಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀನೇಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ! – ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾರೆ (ಒಬ್ಬ ದ್ರೋಹಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ವಶನಾದದ್ದು).

ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿವೀರರೂ ಹೀಗೆ ಧೀರೋದಾತ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೋರ್ಟ್‍ಮಾರ್ಷಲ್‍ಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತದ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುವ ಹುತಾತ್ಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರೇ ಹೊರತು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಐಹಿಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿಸ್ರೋತ

ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕರು ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರಷ್ಟೆ.

ಕೆ. ಎಂ. ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಎಂಬ ಇತಿಹಸಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮಪಂಥೀಯರು, ಚೀಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನಾವಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದರ್ಶಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು ಎಂದಿರುವ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ ಹೀಗಿದೆ: “It was nothing short of a national resurgence.”

ಅಷ್ಟೇಕೆ. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಓರ್ವ ಬ್ರಿಟಿಷನೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ: “The soldiers of Meerut got a cause (ದೇಶಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ); they got a flag; and they got a leader.” ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು? “Mutiny became a veritable war.” ದಂಗೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಹೋದ ಮಹತ್ತ್ವದ ಘಟನೆಯೆಂದು 1857ರ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ ಪೇಶ್ವೆ ಮತ್ತಿತರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗಮನ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲನೇಕರು ‘ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ’ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟೋನ್‍ಮೆಂಟುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲುಳಿದುಕೊಂಡೇ ಅವರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನವಿತ್ತು: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ನಾಯಕರನ್ನು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಮುಂದುವರೆಯುವುದು...

(ಈ ಲೇಖನವು 'ಉತ್ಥಾನ' ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಜುಲೈ ೨೦೦೭ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಟೈಜೇಷನ್ (ಟಂಕನ) ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರಿಗೂ ಕರಡುಪ್ರತಿ ತಿದ್ದಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕಶ್ಯಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.)

Author(s)

About:

After securing a gold medal at the Maharaja's College, Mysore, Dr. Sripathi Shastry went on to pursue an MA in History and a Ph.D at Pune University. He served as the Head of the Department of History, Pune University for several decades in addition to being one of the most prominent leaders of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. A polyglot and polymath, Dr. Shastry was widely read in Indian and Western literature, Indian and world History, several areas of Indian culture and spirituality. He travelled across the world delivering lectures and seminars on Indian culture and history. His speech on Christianity in India was later made into a booklet titled Retrospect: The RSS View on Christianity in India.

Prekshaa Publications

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...