November 2022

Limiting Pleasures It is not required for a sādhaka practising dhyāna to adhere to valiant restrictions on food and other diversions. His sitting posture should not hinder easy breathing and other bodily activities, and should not cause trouble to his limbs. There is a proper measure for eating, sleeping and jāgaraṇa[1]. A yogi is moderate in the above aspects. Here, moderation means just as much as is required for mental balance; neither more,...
ಭೂಮಿಕೆ ಮಾಸರ್ತುದರ್ವೀಪರಿಘಟ್ಟನೇನ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಾ ರಾತ್ರಿದಿವೇಂಧನೇನ | ಅಸ್ಮಿನ್ಮಹಾಮೋಹಮಯೇ ಕಟಾಹೇ ಭೂತಾನಿ ಕಾಲಃ ಪಚತೀತಿ ವಾರ್ತಾ || ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ “ಏನು ವಾರ್ತೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, “ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಒಲೆಗೆ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಮೋಹವೆಂಬ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಋತು-ಮಾಸಗಳೆಂಬ ಸೌಟಿನ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಲನೆಂಬ ಬಾಣಸಿಗ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬುದು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ. ನಿಜಕ್ಕೂ ವಾರ್ತೆಯೆಂದರೇನು? ವರ್ತಮಾನದ ವಿವರಣೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ...
ಚಾರುದತ್ತ ಗೆಳೆಯ ಮೈತ್ರೇಯನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಮುನ್ನ ತಾನು ಕಂಡಿದ್ದ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಅವಳ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತರಪೇತಿ ಪಡೆದ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೆಗೆಯುವ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ. ಅವನೀಗ ಬರಿಗೈಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯೆತ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗದಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಷ್ಟ: ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟ ಕವಿ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ...
Himalaya
  चन्द्राननार्धदेहाय चन्द्रांशुसितभूतये। चन्द्रार्कनलनेत्राय चन्द्रार्धशिरसे नमः॥ करेण कुञ्चिताग्रेण लीलयोन्नमितेन यः। भाति सिद्धीरिव ददत् स पायाद्वो गजाननः ॥   Salutations to Śiva, who has the moon-faced Pārvatī occupying half his body that is smeared with ash resembling the cool rays of the moon and he, who possesses the Sun, the Moon and the Fire as his eyes. May the Gajamukha, who has his trunk lifted up gracefully, with its tip curved...
Yakshagaana
Usage of coloured screens in the background and bringing in sceneries on the stage prove to be obstacles in evoking Rasa. Similarly, tying banners or displaying advertisements are aesthetic impediments. Many a times, the sponsor, the patron or the academy that is hosting the show wishes to prominently display his name at the background. This has to be strongly discouraged. It suffices to have a screen of the navy blue or black shade as the...
Gorur Ramaswamy Iyengar attained fame in Kannada literature by his creative nonfiction writings and hundreds of stories that have humour as their mainstay. Among those writers whom the readers specifically identified as humorists, Gorur Ramaswamy Iyengar and Na. Kasturi were the foremost. The characters that Gorur created several decades ago have remained enshrined in the hearts of readers even today; this bears testimony to the emotional...
Nature
ಎಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹ-ಪ್ರೇಮಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ - ಪ್ರಿಯರಿಂದರೂ ಸಹ - ಮುಟ್ಟಲಾಗದಂತಹ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಮೂಲೆ (ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್) ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಮುಟ್ಟಲು, ಒಳಹೊಗಲು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಪ್ರೇಮ-ಸ್ನೇಹಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಕಸನ ಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಮಲಗಿರುವಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವಳನ್ನು ಸಂತೈಸಲು ಬಂದ ಆವಂತಿಕೆ ತಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದಯನ ಮಲಗಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಂಚದ ತೆರೆ ಸರಿಸಲು...
Even the strongest of the rākṣasas couldn’t stand before him as his breath itself felt like a tornado. They tied their waists and exerted themselves for the cause. Ten thousand rākṣasa warriors shouted in unison along with various percussion instruments like drums being played! Kumbhakarṇa didn’t wake up! They brought in animals like elephants, horses, camels and donkeys, beat them up to make them trumpet, neigh, grunt and bray. With these...
Golden Swan
Padmāvatī-lambaka देहार्धधृतकान्तोऽपि तपस्वी निर्गुणोऽपि यः। जगत्स्तुत्यो नमस्तस्मै चित्ररूपाय शंभवे॥ चलत्कर्णाग्रविक्षिप्तगण्डोड्डीनालिमण्डलम्। धुन्वानं विघ्नसङ्घातमिव विघ्नान्तकं नुमः॥ I bow down to the divine, who has his beloved occupying half his body, but is yet a tapasvī and beyond attributes. I bow down to this amazing form of Śiva, who is adored by the world. My salutations to Gaṇeśa, the remover of obstacles. By fanning his large...
In Madhuvana All the vānaras were eager to narrate the events to Sugrīva. They found the Madhuvana on the way. They were all enticed to drink the Madhu. After accomplishing such an important task, they decided it was their fundamental right to have a drink. Aṅgada and Hanūmān gave their consent. Everyone barged into Madhuvana. This episode is indeed to bring some humour. The vānaras are exhausted in their search for devī Sītā. The poet too is...