January 2024

Sri Krishna and Arjuna
2.  Universal self-hood (Atmaupamya): is the perfection of knowledge; its ripe fruit. Intellectual conviction is achieved via reflection upon the śāstras and refined by life’s training. This conviction is then transformed into experience through contemplation. Such a knower sees himself everywhere. He looks upon the world with the same affection as a mother would her children. All lives are his own. Just as a mother’s life mingles with her...
ನರೇಂದ್ರ ಮಂಡಲದ ಅವಾಂತರಗಳು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ Chamber of Princes (ನರೇಂದ್ರ ಮಂಡಳ) ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮಂಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೆಹೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತಿತ್ತು. ಈ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸದಭವನದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ (Parliament Library) ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು: ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ...
Nature
इन सबमें अद्धितीय भार्गववंशी परशुराम थे। वे ब्राह्म-क्षात्र समन्वय के श्रेष्ठ प्रतीक है। परशुराम द्वारा दुष्ट क्षत्रियों की सुव्यवस्थित विनाश लीला का वर्णन पुराणों में दिया गया है। शास्त्रानुसार आपद्धर्म[1] के रुप में हर कोई क्षात्र धर्म धारण कर सकता है। महान संत विद्वान विद्यारण्य अपनी पाराशर-स्मृति की टीका में कहते है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में कभी न कभी क्षात्र भाव को धारण कर सकता है। परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी पर से दुष्ट...
Raama
Maheśvara was extremely pleased hearing the glorious words of Rāghava. He told Rāma, “Thanks to good fortune, you have vanquished your enemy and regained your beloved. You must now head back to Ayodhyā and console the queen-mothers. Ensure that you continue the lineage of the Ikṣvākus and perform the aśvamedha. After donating your wealth to the brāhmaṇas, you may ascend the svarga. Look here, your father, Daśaratha has appeared in a vimāna; you...
Himalaya
कालिदास की क्षात्र चेतना कवि शिरोमणि महाकवि कालिदास ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति ‘रघुवंश’ में यह पूर्णतः स्पष्ट किया है कि किस प्रकार एक साम्राज्य में क्षात्र को पोषित किया जाना चाहिए और साम्राज्य की समृद्धि हेतु किस तेजस्विता की आवश्यकता है। कालिदास ने दिलिप तथा रघु जैसे महान राजाओं और अग्निवर्ण जैसे चरित्र हीन तथा अयोग्य राजाओं की तुलना करते हुए स्पष्ट किया कि किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। राजा रघु ने चारोंदिशा में विजयपताका फहराते...
estuary2
How can there be adharma for one established in the origin of dharma? For such a person, there is no other object or being than Brahma. Whence pāpa for him? The ocean wipes out the many colours, tastes, and characteristics of the waters of the rivers that meet it - merging them all together into an indivisible oneness. The ocean of Brahma similarly extinguishes the individual characteristics of those who take refuge in it, transforming them into...
Nature
ನಿರಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು, ಬೆರಳು ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಗಂಟಲುಹರಿದುಕೊಂಡರು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾರೂ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು “ನಮ್ಮ ರಾಜತ್ವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಹೀಗೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಕ್ಷೇಮ...
Ayodhya Rama Mandira
ಇತಿಹಾಸದ ಮುಂಜಾವಿಗೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದು ಜನಾಂಗದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂದೂ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವತಾರವೆಂದೂ ಉದಾತ್ತ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲದರ ಪ್ರತೀಕವೆಂದೂ ಅಧಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ್ದ ಕಲಂಕದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರನಿರ್ಮಾಣವೂ ನಡೆದಿರುವುದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಾರ್ಹ ಘಟನೆ. ಕೆಲವು ಶತಾಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತಿಮಾರ್ದವವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿಂದು ಸಮಾಜ ಕಾಲಧರ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಕ್ಷಾತ್ತ್ರರವನ್ನು ಮರಳಿ...
Fire
It is now a foregone conclusion that Ayodhyā was the birthplace of Śrī-rāma and a grand devālaya of Rāma adorned ‘the undefeated city’ until it was broken down during Babur’s reign and a mosque was constructed upon it by his commander Mir Baqi (c. 1528 CE). This was widely known among Hindus for over four centuries. The 9th November 2019 verdict of the honourable Supreme Court of India finally brought an end to the morbid saga and paved the way...
Raama-meets-Shabari
Bhāratavarṣa, the geographical expression of the Hindu civilisation, has been undergoing an unprecedented transformation since the last decade. In several realms, the transformation appears to be rapid and it has occurred before our own eyes. The rebuilding of the grand Sri Rama Mandir in Ayodhya is undoubtedly the most spectacular of them all. When an honest history of this period is written say, fifty years later, this transformation will be...