உபநயனம் – சமஸ்காரம் என்ற சொல்லுக்கான வரையறை

This article is part 3 of 15 in the series உபநயனம்

‘சமஸ்காரம்’ (‘saṃskāra’) என்கிற வார்த்தைக்கு இணையான பொருள் ஆங்கிலத்தில் ஒன்றுமில்லை; அதற்கு ‘மெருகேற்றும்,' ‘வளர்த்தல்,' ‘பூரணத்துவம்,’ ‘அலங்கரித்தல்,’ ‘நியமனம்,’ ‘கல்வி,’ ‘நேர்மறை மாற்றம்,’ ‘பூர்வகர்மவினை’ உள்ளிட்ட பல அர்த்தங்கள் உள்ளன. பொதுவாக இது ‘நன்மை செய்தல்’ அல்லது ‘தேவையற்றதை விலக்கி, இருப்பதை மெருகேற்றுவதை’ குறிக்கும்.

“இலக்கியரீதியாக பார்த்தால் ‘சமஸ்காரம்’ என்கிற வார்த்தைக்கு ‘நல்லதைச் செய்தல்’ என்று பொருள் கூறலாம். ஒரு கைதேர்ந்த சிற்பி வெறும் கல்லை ‘சமஸ்கார’த்திற்கு உட்படுத்தும்போது அது அற்புதமான சிற்பமாக உருமாறுகிறது. அதேபோல அரிசி, சர்க்கரை, பால் போன்ற பதார்த்தங்களை ஒன்று திரட்டி ஒரு சிறந்த சமையற்காரன் ருசிகரமான பாயசத்தைத் தயார் செய்கிறான்,” என்று ஸ்வாமி ஹர்ஷானந்தா கூறுகிறார். மேலும் அவர் ‘கல்,’ ‘அரிசி-சர்க்கரை-பால்’ ஆகிய அடிப்படை சாதனங்கள் ‘ப்ரக்ருதி’ (‘prakṛti’) என்பதை விளக்குகிறார். அதே கற்கள் உடைந்துவிட்டாலோ, அரிசி கெட்டுவிட்டாலோ அல்லது பால் திரிந்துவிட்டாலோ இதே பதார்த்தங்கள் எவ்வாறு சிதைக்கப்பட்ட ‘விக்ருதி’ (‘vikṛti’) ஆகிவிடுகின்றன என்பதையும் விளக்குகிறார்- ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனப்படாமல் வீணாகிவிடுகின்றன. “நமக்குத் தேவை ‘சமஸ்க்ருதி’ (‘saṃskṛti’), ‘விக்ருதி’ அல்ல. ‘ப்ரக்ருதி’யை ‘சமஸ்க்ருதி’யாக மாற்றிவிடுகிற ‘சமஸ்கார’மே இங்கு தேவை, (உருச்சிதைந்து) விகாரமாக மாற்றிவிடுபவை அல்ல.”[1]

‘சமஸ்காரம்’ என்கிற வார்த்தைக்கு குறிப்பிட்ட சில வரையறைகளை பண்டைய நூல்களும், வித்வான்களும் நமக்கு வழங்கியுள்ளன(ர்).[2] வேதங்களில் ‘சமஸ்காரம்’ என்கிற வார்த்தை அவ்வளவாக வருவதில்லை. எனினும் அதனை ‘சமஸ்க்ருத’ (‘saṃskṛta’), ‘சமஸ்க்ருதத்ர’ (‘saṃskṛtatra’) போன்ற வெவ்வேறு வடிவங்களில் காண்கிறோம்.[3] ‘சமஸ்காரம்’ என்கிற வார்த்தைக்கான பிற அர்த்தங்கள் – ‘யக்ஞங்களினால் தூய்மை படுத்தும் செயல்,’[4] ‘ஒருவரின் ஆளுமையை அலங்கரிப்பது,’[5] ‘ஒரு மனிதனையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்கு தயார் படுத்தும் செய்கை,’[6] ‘கறைகளை அகற்றி, தூய குணங்களை அளிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சடங்குகள் மற்றும் செயல்கள்.’[7]

சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சடங்குகளை மேற்கொள்வதால் ஒருவரது தேகத்திலோ அல்லது ஆத்மாவிலோ குடிகொள்ளும் விசித்திரமான சிறப்பம்சங்களையும் நாம் ‘சமஸ்காரம்’ எனலாம்.[8] இது இருவகைப்படும் – ஒன்று, ஒரு மனிதனை பல செயல்களைச் செய்யத் தகுதிபடுத்துபவை (உ.ம். உபநயனம் – வேதநூல்களைக் கற்பதற்கான தகுதியை வழங்குகிறது). மற்றொன்று, களங்க நிவர்த்திக்காக செய்யப்படுபவை (உ.ம். ஜாதகர்ம – கருப்பை மற்றும் விந்தினால் ஏற்பட்ட களங்கத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்காக செய்யப்படும் சடங்கு).[9]

சமஸ்காரங்களின் நோக்கம் குறித்தோ அல்லது அதன்மூலம் எவ்வாறு ஒருவருக்கு ஆளுமை வாய்க்கிறது என்பதைக் குறித்தோ நமது புராதன நூல்கள் ஏதும் அவ்வளவாக எடுத்து விளக்குவதில்லை. எனினும் ஒருவரை வாழ்வின் ஒரு கட்டத்திலிருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு இட்டுச்செல்லும் ‘சடங்குகளாக’ இவை கருதப்பட்டு வந்தன. மனித வளர்ச்சிக்கு இவை அத்தியாவசியமென தொன்றுதொட்ட காலம் முதல் கருதப்பட்டு வந்தன. அந்தரங்க மாற்றத்தை வெளிப்படை குறியீடுகளால் உவமைப்படுத்தி, உண்மை உலகுக்கு ஒருவரைத் தயார்படுத்தும் சடங்குகள் இவை. சமஸ்காரங்களை[10] வெற்றிகரமாக செய்து முடித்துவிட்டால் ஒருவரது தனிநபர் அந்தஸ்தும் உயர்ந்துவிடுகிறது.

சில சமஸ்காரங்கள் பிறவற்றைக்காட்டிலும் முக்கியம் என கொள்ளப்பட்டன – குறிப்பாக உபநயனம், விவாகம் போன்றவை. “உபநயனம் ஆன பிறகு வேதம் பயின்று, தார்மீகக் கடன்களை சரிவரச்செய்து, அதனால் சமூகத்தில் தமது அந்தஸ்து உயரப்பெற்று, ஆன்றோருடன் பழக சந்தர்ப்பங்களும் வாய்த்துவிடுவதால் ஒரு சராசரி மனிதனை இது போன்ற சடங்குகள் ஆன்மீகரீதியிலும், சமூக ரீதியிலும் உயர்த்திவிடுகின்றது. மேலும், தாம் ஒரு புது பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளபடியால் அதில் கூறப்பட்டுள்ள விதிகளை ஏற்று சரிவரச் செய்ய வேண்டும் என்ற மானசீக உந்துதலும் அவருக்கு ஏற்பட்டுவிடுகின்றது,” என்று மஹாமஹோபாத்யாய டாக்டர் பா வா கானே அவர்கள் கூறுகிறார்.[11]

 

தொடரும்...

இக்கட்டுரை திரு ஹரி ரவிகுமாரது Upanayana – A Gentle Introduction” என்கிற ஆங்கில கட்டுரைக்கான மொழிபெயர்ப்பு.

திரு பிரதீப் சக்ரவர்த்தி, ஷதாவதானி டாக்டர் ஆர் கணேஷ், டாக்டர் கோடி ஶ்ரீகிருஷ்ணா, திரு ஷஷி கிரன் பி என், மற்றும் திரு அர்ஜுன் பரத்வாஜ் ஆகியோருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.

 

அடிக்குறிப்புகள்

[1] Harshananda, Swami. Upanayana: Sandhyāvandana and Gāyatrīmantrajapa. சென்னை: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடம்.

[2] புராதனமான நூல்களின் அடிப்படையிலேயே டாக்டர் கானே அவர்கள் ‘saṃskāra’ என்ற வார்த்தையை விளக்குகிறார். HDS, பக்கங்கள் 190-92யைப் பார்க்க.

[3] உதாரணத்துக்கு, Ṛgveda-saṃhitā 5.76.2 (saṃskṛtam), 6.28.4 (saṃskṛtatram), 8.33.9 (saṃskṛtaḥ) முதலானவற்றைப் பார்க்கவும்.

[4] இது ஜைமினியின் விளக்கம். ‘சமஸ்காரம்’ என்கிற வார்த்தையை நாம் குறிப்பாக Pūrva-mīmāṃsā-sūtraத்தில் காண்கிறோம் (3.1.3; 3.2.15,17; 3.8.3; 9.2.9,42,44; 9.3.25; 9.4.33, 9.4.50,54; 10.1.2,11 முதலானவை). ஜைமினியின் Pūrva-mīmāṃsā-sūtra, ஆஸ்திக தர்சனங்களில் ஒன்றான பூர்வ மீமாம்சத்தை வரையறுக்கிறது.

[5] இது பாணினி(Pāṇini)யின் விளக்கம் – sampari upebhyaḥ karotau bhūṣaṇeAṣṭādhyāyī 6.1.137. பாணினி, கிமு நான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு சமஸ்கிருத இலக்கணநூல் வல்லுநர்; மாமேதையான இவரை மொழியியலின் தந்தை என்றேகூட குறிப்பிடலாம்.

[6] இது சபர(Śabara)ரின் விளக்கம்: saṃskāro nāma sa bhavati yasmiñjāte padārtho bhavati yogyaḥ kasyacidarthasyaPūrva-mīmāṃsā-sūtra 3.1.3 (பக்கம் 660)விற்கான சபரரின் வர்ணனை இது. சபர-ஸ்வாமின் (Śabara-svāmin), கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த தத்துவஞானி. ஜைமினியின் Pūrva-mīmāṃsā-sūtraக்கு இவர் விளக்கவுரை இயற்றியுள்ளார். மேலும் காண்க:

குமாரில-பட்ட(Kumārila-bhaṭṭa)ரின் yogyatāṃ cādadhānāḥ kriyāḥ saṃskārā ityucyanteTantra-vārtika, பக்கம் 1078.

Vedānta-sūtra 1.1.4க்கான சங்கரரின் விளக்கம் – saṃskāro hi nāma saṃskāryasya guṇādhānena vā syāddoṣāpanayanena vā.

[7] இது குமாரிலனின் விளக்கம். குமாரில-பட்ட, கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர். இவர் Pūrva-mīmāṃsā-sūtraவுக்கு Śabaraவின் விளக்கவுரைக்கு Tantra-vārtika என்ற பெயரில் விரிவுரை எழுதியுள்ளார்.

[8] மித்ரமிஷ்ர(Mitramiśra)ரின் Vīra-mitrodaya எனும் பதினேழாம் நூற்றாண்டு சட்ட புத்தகத்திலிருந்து.

[9] ete garbhādhānādayaḥ saṃskārāḥ śarīraṃ saṃskurvantaḥ sarveṣu adrṣṭārtheṣu karmasu yogyatātiśayaṃ kurvanti. phalātiśayo yogyatātiśaye caKhādira-gṛhya-sūtra 2.3.33வுக்கான ருத்ரஸ்கந்த(Rudraskanda)னின் விளக்கவுரையிலிருந்து.

[10] க்ருஹ்ய-சூத்ரங்க(gṛhya-sūtras)ளில் ‘சமஸ்காரம்’ என்கிற சொல் அரிதாகவே காணக்கிடைக்கிறது (Vaikhānasa-smārta-sūtra இதற்கு ஒரு விதிவிலக்கு). தர்ம-சூத்ரங்க(dharma-sūtras)ளில் இச்சொல் அடிக்கடி வருகின்றது; உதாரணத்துக்கு, Gautama-dharma-sūtra 8.8, Āpastamba-dharma-sūtra 1.1.1.9, Vasiṣṭha-dharma-sūtra 4.1 போன்றவற்றைக் காண்க.

[11] HDS, பக்கம் 193.

இதற்கு முன் (HDS, பக்கம் 190யில்) டாக்டர் கானே அவர்கள் சமஸ்காரம் என்பது உபநயனத்தையே குறிக்கும் என்பதற்கு ஜைமினியின் Pūrva-mīmāṃsā-sūtra 6.1.35 (saṃskārasya tadarthatvādvidyāyāṃ puruṣaśrutiḥ) தன்னை மேற்கோளாகக் காட்டுகிறார். இதன்மூலம் இச்சடங்கின் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்துகிறார்.

Author(s)

About:

Hari is an author, translator, editor, designer, and violinist with a deep interest in philosophy, education pedagogy, literature, and films. He has (co-)written/translated and (co-)edited some forty books, mostly related to Indian culture.

Translator(s)

About:

Sripriya Srinivasan is a Computer Science Engineer with a deep interest in literature, philosophy, science, and translation. She has translated two books into Tamil: Dr. A P J Abdul Kalam and Dr. Y. S. Rajan’s'Scientific Indian' (as கலாமின் இந்தியக் கனவுகள்) as well as 'The New Bhagavad-Gita' by Koti Sreekrishna and Hari Ravikumar (as பகவத்கீதை தற்காலத் தமிழில்). Tamil being her mother tongue, she hopes to contribute to its literature.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...