ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಅನುಭವಗಳು - 11

This article is part 11 of 11 in the series ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಅನುಭವಗಳು

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಯರೇ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಕುಂತಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣವೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ರಾಯರ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂದು ಕುದುರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಕೆ ತಂದಿತು. ಕಡೆಗೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರು ನಾಟಕದ ಭರತವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಶಾಕುಂತಲದ ಭರತವಾಕ್ಯ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಷ್ಟೆ. ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬಹುಮುಖವಾದುದು; ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಘಾತ ತರುವಂತೆ ರಾಯರು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, “ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕವಿ, ಅಷ್ಟೇ” ಎಂದುಬಿಟ್ಟರು! ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರಿಗೆ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಯಿತು!

ಎಂಥ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ‘ಮೂಡ್’ ಎಂಬುದೊಂದು ಇರುವಂತೆ ಭಾಷಣಕಾರನಿಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ; ಭಾಷಣವೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಅಂದು ನಾನು ಕಲಿತ ಪಾಠ. ರಾಯರ ಭಾಷಣ ಅಂಥ ಕಲೆ. ಅವರು ಅಂಥ ಕಲೆಗಾರರು.

ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಾಬ್ದದ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿ-ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದವರು ಪಂಢರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿಯವರು. ಅವರ ವಾಗ್ಗ್ಮಿತೆ ಅಸಾಧಾರಣ. ಒಮ್ಮೆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರ ವಿನೋದಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಿಚಯವೂ ನಮಗಾಯಿತು. ವಿಜ್ಜಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: “ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ನಾಚಕಿ ತರಸ್ತದ. ಸರಸ್ವತಿ ಭೆಳ್ಳಗ ಇರುವಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೂದು ಖರೆ ಅಲ್ಲ. ಆಕೀಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊನ್ನು ಬಡದದೇನ್ರೀ, ಭೆಳ್ಳಗ ಇರೂದಕ್ಕ? ಛಂದದ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವಿ ಅಂದ್ರ ಅವಳು ನನ್ನ ಹಾಂಗ ಕಪ್ಪಗ ಇರ್ತಾಳ ಅಂತ ಕೆಚ್ಚಿಂದ ಹೇಳೂ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಜಿಕಿ.” ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ “ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ಯಾಮಾಂ” ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನವರು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೇ ಬೇರೆ!

ಹೀಗೆಯೇ ಶಾಕುಂತಲದ “ಗ್ರೀವಾಭಂಗಾಭಿರಾಮಂ” ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ವೇದಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಸುಳಿದಾಡಿದರು. ತೌತನು ಹೇಳುವಂತೆ “ಪ್ರಯೋಗತ್ವಮ್ ಅನಾಪನ್ನೇ ಕಾವ್ಯೇ ನಾಸ್ವಾದಸಂಭವಃ” ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು.

ಗಲಗಲಿ ಅವರ ಪದ್ಯಗಾನಕ್ರಮವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಆ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೊಗಸು ಕಳೆದುಹೋಗುವುದೆಂದೂ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹ್ರಸ್ವ-ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳ ಹದ ತಪ್ಪುವುದೆಂದೂ ಅನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನೊಪ್ಪಿಯೂ ಗಲಗಲಿಯವರ ಗಾನಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೋತುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳುಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಹಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಶಿಖರಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣಮಾಲಿಕೆ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿತ್ತು.  ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರು ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳುಳ್ಳ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮರುದಿನವೇ ಮಿಲ್ಟನನನ್ನು ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಎಸ್. ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರ ‘ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ’ ಎಂಬ ಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರಳ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದ ನನಗೆ ಇವರ ನೇರವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗುವುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಚಿತ್ತರೆಂದು ಬಲ್ಲವರ ಅಂಬೋಣ. ಅಂದೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಉಪನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅಪರಾಹ್ಣದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾನು ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲದೆಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅವರು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದುಂಟು: “ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಸಿಕೊಡುವವರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮೊದಲಾಗುತ್ತೆ!” ಎಂದು. ಅಂದಂತೂ ಕರುಳೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒದ್ದಾಟ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಬಂದರು. ಅಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಭಾಷಣ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ಮಿಲ್ಟನ್ನನಂಥ ಪ್ರೌಢಕವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಂಡಿತರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿದ ಕಳೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವೇ “I first profusely thank Prof. Ananthanarayana for not coming” ಎಂದಾಗಿತ್ತು!    

ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ‘ಯುವಜನತೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಙ್ಮಯ’ ಎಂಬ ಹತ್ತು ಸಂಪುಟಗಳ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಬರೆಸಿದರು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಬಂದಿತ್ತು. ನೂರು-ನೂರೈವತ್ತು ಪುಟಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ನನಗೆ ತೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ! ಹೇಗೋ ಅದು ಸಾಗಿತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುವುದು ಈ ಹತ್ತು ಹೊತ್ತಗೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣದಂದು ಎಸ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು-ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವಿಧಾನ. ಆ ಅಡಕ, ಆ ಒಳನೋಟ, ಆ ತಿಳಿನುಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಟುಕಲಾಗದ ಎತ್ತರವೆಂದು ನನಗೆ ಇಂದೂ ತೋರಿದೆ.

ಭವನ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಹಿರಿಯರನೇಕರನ್ನು ಕಾಣುವ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪುಣ್ಯಾವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ಅಂಥ ಹತ್ತಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಎರಡನ್ನು ನೆನೆಯಬಹುದು.

ನಾದಯೋಗಿನಿಯೇ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಎಸ್. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಎಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದೊಡನೆ ಸಾಗಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಭವನದ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರು. ಆಗ ಎಂ. ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಧನ್ಯತೆ ನನ್ನದು.

ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ‘ನೆನಪಿನ ನಂದನ’ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣದಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ದಿನ ಎ. ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾಯರ ಪರಿಚಯ ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತು. ಮೂರ್ತಿರಾಯರ ಸ್ನೇಹ, ಸಲುಗೆ, ವಿನೋದ, ಸರಸತೆಗಳ ಅರಿವು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ? ಅವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸವಿದ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ‘ದೇವರು’ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ತಗಾದೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿಯೇ ರಂಗನಾಥ್ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು: “Here is Ganesh who wants to fight with you on this book.” ಇಂಥ ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ ಎತ್ತಿದಕೈ ತಾನೆ! ಆದರೆ ಮೂರ್ತಿರಾಯರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೇಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಗುನಗುತ್ತಲೇ “Come on, my dear young man, be brutal with me! I am delighted to fight with you and disprove my age!”  ಎಂದು ನಮಿಸಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಅವಧಾನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅ. ರಾ. ಮಿತ್ರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತು ಮೊದಲು ಅತ್ತ ತಿರುಗಿತು; ’ದೇವರು’ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಕಿವುಡುಗೇಳುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದತ್ತಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟನೆ ‘ಸುಭಾಷಿತಸಂಪುಟ’. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಹವಣಿಸಿದ್ದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಆಯ್ಕೆ-ಅನುವಾದಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ರಂಗನಾಥ್ ಕುಳಿತರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು:

ಮುಖಂ ಪದ್ಮದಲಾಕಾರಂ ವಾಣೀ ಚಂದನಶೀತಲಾ |

ಹೃದಯಂ ಕರ್ತರೀತುಲ್ಯಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಧೂರ್ತಲಕ್ಷಣಮ್ ||

(ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿದ ಮುಖ, ಚಂದನದಂತೆ ತಂಪಾದ ಮಾತು, ಆದರೆ ಕತ್ತರಿಯಂತೆ ಹರಿತವಾದ ಹೃದಯ - ಇವು ಧೂರ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು.)

ಇದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಬರೆಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ಇದ್ದಿತು: “Please find yourself here!”

ತುಂಬ ಘನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೈತ್ರಿ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ನಾನು ಭವನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕವೂ ಅದರ ನಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮೈತ್ರಿ ಸದಾ ಅಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಫೋನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಆಗೀಗ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗ-ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ವಿಶೇಷತಃ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಬರೆಹಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಫೋನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಾದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೇ ಅವರು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಅವರ ನಸುಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಬಿಚ್ಚುಮಾತು, ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸವಿನೆನಪಿನ ಬಾಳ ಬುತ್ತಿ.

ಫಲಶ್ರುತಿ

ಮಹನೀಯರು ಮಹೋದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು-ದೇಹಗಳಿಗಿರುವಂತೆಯೇ ಎಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಇತಿ-ಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಓರೆ-ಕೋರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು-ದೇಹಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತಲೇ ಅವನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೆಣಗುವೆವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ಅವನ್ನು ಮೀರುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನಗೆ ಭವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಲಿತೆನೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ನನಗೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಆಚೆಯೂ ಇರುವ ಮತ್ತೆಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದೀತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಡಿಯ ಈ ಬರೆಹದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನುಸುಳಿ ಬಂದಿರುವ ಸ್ವಂತದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸಹೃದಯರು ಉದಾರವಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

Concluded.

 

Author(s)

About:

Dr. Ganesh is a 'shatavadhani' and one of India’s foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He is a master of the ancient art of avadhana and is credited with reviving the art in Kannada. He is a recipient of the Badarayana-Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...