‘ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು’: ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ - 6

This article is part 6 of 8 in the series ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ವಿಮರ್ಶೆ

ಉದಯನನಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದನ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ವಾಸವದತ್ತೆಯ ಅಭಿಮಾನ, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಉದಯನನನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಪಡೆದು ವೀಣಾವಾದನ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪಾಲಕನ ಕುತಂತ್ರ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಸವದತ್ತೆ ತನ್ನ ಗುರು ರೇಭಿಲನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯೌಗಂಧರಾಯಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಂತೆ ಶರ್ವಿಲಕ ವಿಂಧ್ಯಾಟವಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಕೌಶಾಂಬಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉದಯನ ಸೆರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾತ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ದೊರೆಯನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ವಾಸವದತ್ತೆಯೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ತನಕ ಅವನು ಬರಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ, ಸಂಯಮ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮರನೀತಿ, ರಾಜನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದಯನ, ವಾಸವದತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ಜೀವನಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ; ಕೌಶಾಂಬಿಯ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನೂ ಸುಸೂತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಚದುರಂಗದ ಆಟದ ಪರಿಣತನಂತೆ ನಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾದ ನಡೆಯಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಶಿತಮತಿ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ. ಅವನ ಸುತ್ತ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ.

ಉದಯನ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಬೆಂಗಾಲಿನವರು ತಮ್ಮೊಳಗೇ ಹರಟೆಕೊಚ್ಚುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾಮಾತ್ಯನು ಇವರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದ ಆಟವಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು, ಬಟ್ಟ-ಬರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅವರ ಆತ್ಮಗೌರವ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ರುಮಣ್ವಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದವರು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ಶರ್ವಿಲಕನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಮಹೋದಯರು ತಿಳಿದು ಅನುಸರಿಸುವಂತಿದೆ:

ಶರ್ವಿಲಕ, ವತ್ಸದೇಶದ ಮಹಾಮಾತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲದ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ತಾನು ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸ್ವಾಮಿಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಷ್ಟಿಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಷಪರಂಪರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. (ಪು. ೧೨೪-೨೫)

ಈ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ.

ಉದಯನ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಹಾಮಾತ್ಯ ವಹಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ನಡಾಗಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರಿಸಿ ಮತ್ತದನ್ನು ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಜಶಾಲೆಯ ಗಾತ್ರಸೇವಕ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಾಸವದತ್ತೆಯೊಡನೆ ಉದಯನನ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ರೋಚಕತೆ, ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.

ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ನೆರವಾಗುವ ರುಮಣ್ವಂತ, ವಸಂತಕ, ವಿಶಾಖ ಮೊದಲಾದ ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗ; ಚಾರುದತ್ತ, ರೇಭಿಲ ಮುಂತಾದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ವರ್ತಕಶ್ರೇಷ್ಠರು; ವಸಂತಸೇನೆ ಮತ್ತಿತರ ಗಣಿಕಾವರ್ಗ; ವಾಸವದತ್ತೆ, ಕಾಂಚನಮಾಲೆ, ಅಂಗಾರವತಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಸೇನನ ಅಂತಃಪುರಸ್ತ್ರೀಯರು; ವತ್ಸದೇಶದ ಆಟವಿಕರು - ಹೀಗೆ ಉದಯನನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವೇ ದುಡಿದಿದೆ. ಈ ಮಹಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇ, ಅವಥಾ ಲೇಖಕರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾಲೋಚನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಓದುಗರೆದುದು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಹೀಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಉದಯನ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಕೌಶಾಂಬಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾತ್ಯನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಆರುಣಿಯು ಕೌಶಾಂಬಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಘಾತಕರ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಮಳಗಳ ನಡುವೆ ಮಗಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಮಾಡಿಕೊಡಲೆಂದು ಕೌಶಾಂಬಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾರವತಿ, ಗೋಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಯಕ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಳ್ಳುರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಭಸ್ಮವಾದ ಸುದ್ದಿ ಲಾವಾಣಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸವದತ್ತೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ಉದಯನನ ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗುವ ಹೊಣೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಹೆಗಲಿಗೇ ಏರುತ್ತದೆ.

ಯೌಗಂಧರಾಯಣನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ; ಉದಯನ-ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ವಿವಾಹ

ಕೌಶಾಂಬಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಲು ಬೇರೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ನೆರವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಮಹಾಮಾತ್ಯನಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ನೇಹ? ವಿಶಾಖನ ಅಜ್ಜ ವರ್ಷಕಾರ. ಈತನನ್ನು ಮಗಧಕ್ಕೇ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕಾರ ಮತ್ತು ಯೌಗಂಧರಾಯಣರ ಭೇಟಿ, ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ರಾಜಕಾರಣ, ನಡುನಡುವೆ ಬರುವ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವ ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಚರಮೇಷ್ಟಿಕೆ’ ಎಂಬ ಪದದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದು ಅರಿಯದ ವಿಶಾಖನಿಗೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ:

ಏನಿಲ್ಲ, ಸೋಮಯಾಗಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಸರಾದ ಅತಿರಾತ್ರ, ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮಗಳ ಮಹಾವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಗರುಡನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ರಥಚಕ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲವೇ; ಆಗ ಕೊನೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಲೋಕಂಪೃಣೇಷ್ಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬುವಂಥ ಸತ್ತ್ವ ಇರುವ ಸಾಧನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಯಜುರ್ವೇದದ ಚಮಕಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ಚರಮೇಷ್ಟಿಕೆ. (ಪು. ೪೨೭)

ಶುಷ್ಕ ಯಾಜ್ಞಿಕನಾದ ವರ್ಷಕಾರನಿಗಿಂತ ಅದೇ ಯಜ್ಞತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾಮಾತ್ಯನ ಸಂವೇದನಶೀಲತೆ ನಮಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಯ ವರ್ಷಕಾರನಿಂದ ಮಗಧ ರಾಜಪುತ್ರಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಉದಯನನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಅಜಾತಶತ್ರುವಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸಮ್ರಾಟನೊಬ್ಬನ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿಯಾದರೆ ಚೆನ್ನ; ಸವತಿಯರ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೂ ಚೆನ್ನ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಹಾಮಾತ್ಯನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ, ಭಾವಸಂಘರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಧಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು:

ಅಪ್ಪಟ ಅಪರಂಜಿಯಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ವಾಸವದತ್ತೆ ಉದಯನಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೇಮದ ಸರ್ವಸ್ವವಾದಳು. ಒಡೆಯನ ಬಂಧಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಒದಗಿಬಂದಳು. ಇದೀಗ ಆತ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಒದಗಿಬರಲಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಉದಯನನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸದ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ವಾಸವದತ್ತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ತರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಗೇ ಅಪಥ್ಯ; ತನ್ನೊಡೆಯನ ಪ್ರಣಯನಿಷ್ಠೆಗೂ ಅನಿಷ್ಟ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಅಘಟಿತಘಟನಾಘಟಕನೆಂದು ಹತ್ತಿರದವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗೇಲಿಮಾಡುವಂತೆ ಇದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸೋಲು ...  ಸವತಿಯರನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ತಾನು ವಿಮುಖ. ಮದುವೆಯೆಂಬುದು ತ್ರಿವರ್ಗದ ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪವರ್ಗವೆನಿಸಿದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಆದರ್ಶ. (ಪು. ೩೮೩)

ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಅಂತರ್ಮಥನ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೂ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಸಲು ಮಹಾಮಾತ್ಯ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಾಸವದತ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನೋ, ಆ ದೇವನೇ ಬಲ್ಲ!

ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವದತ್ತೆಯ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರವಾಹತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತವನ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲೆಗೆ ಪಾಲಕನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗಧದಂಥ ಪ್ರಬಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೆರವು ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಉದಯನ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ವಿವಾಹ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾಮಾತ್ಯನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಕಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುವ ಹಾಗೆ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಬಾರದಂತೆ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಸವದತ್ತೆ ಆವಂತಿಕೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನ ವೇಷವನ್ನು ಮಹಾಮಾತ್ಯ ತಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಮಗಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಆವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮಹಾಮಾತ್ಯ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥಾಭಾಗವೂ ಸಹಜಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಉದಯನ-ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ವಿವಾಹದ ವರಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಆವಂತಿಕೆಯೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾದ ವಿಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ ಪತ್ರೆ-ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟುವ ರೂಢಿ ಮಗಧದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. “ಇದು ಅವಿಧವಾಕರಣ ಅಂತ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಿಕೆ. ಇದನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ ತಾವೇ ಹುಡುಕಿಸಿ ತರಿಸಿದ್ರು” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಸೇವಕಿ. “ಇಲ್ನೋಡು, ಈ ಪತ್ರೆ ಹೆಸರು ಸೌಭಾಗ್ಯಕರಣ ಅಂತ. ಇದು ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮವಿಡೀ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಿರಿ-ಸಂಪತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ... ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನು, ಸಂತಾನಕರಣ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನೇ ಮರೆತ ಹಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ! ... ಇಲ್ಲ ... ಸದ್ಯ! ತಂದಿದ್ದಾರೆ.” ಆವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರೆ-ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದಳಾದರೂ ಅವಿಧವಾಕರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದಳಂತೆ! ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ತನಗೆ ಸವತಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪತಿ ದೀರ್ಘಾಯುವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಭಾವವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವನೆ ಇದು. ಆವಂತಿಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾಳೆ; ಅಥವಾ ಮರೆತಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಸಪತ್ನೀಮದಮರ್ದನವಂತೆ! ಇದು ಉಳಿದೇಹೋಯಿತೆಂದು ಚೇಟಿ ಉದ್ಗರಿಸಿದಾಗ ಒಡನೆಯೇ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡ ಆವಂತಿಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ: “ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ ... ಹೇಗೂ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಸವತಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊರೆಗಳಂತೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ” (ಪು. ೪೭೦-೭೧). ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕರುಳೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಭಾಸ ಮಹಾಕವಿಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ.

ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಸ್ವಪ್ನ’ದ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಆವಂತಿಕೆಯರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಕತೆ, ಆವಂತಿಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಾಸವದತ್ತೆ ಸತ್ತು ಬೂದಿಯಾದಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಉದಯನ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು, ಉದಯನ-ವಸಂತಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೂ ಭಾಸನ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಆಧಾರ. ಆವಂತಿಕೆಗೆ ಆಂದೋಳನ ಹೆಚ್ಚು, ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಉತ್ಕಂಠತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿವರಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೇ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೇಳುವ “ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ನೆನಪು ಕಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು” ಎಂಬ ಮಾತು ಆವಂತಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ “ಸಾಂತ್ವನದ ವೀಣಾವಾದನ” ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲೇಖಕರ ಮಾತುಗಳು ದಾಂಪತ್ಯಸಿದ್ಧಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ:

ವತ್ಸರಾಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವಳಿಗೂ ಘೋಷವತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವು ಅವಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಭಾವವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೃಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮತ್ತು ಉದಯನನ ದಾಂಪತ್ಯ ರಸಸಿದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ; (ಪು. ೪೭೫)

To be continued.

 

Author(s)

About:

Prof. Shantakumari is a teacher, writer, translator and literary critic. Her seminal work ‘Yugasaakshi’ is a critical and definitive study of S. L. Bhyrappa’s Kannada novels. ‘Chaitanyada Chilume’ and ‘Nenapu gari bicchidaaga’ are her autobiographical works. ‘Satyapathika-Socrates’ and ‘Kaggada-Kaanike’ are some of her major works. She has co-translated many of Bhyrappa's novels into English and parts of Will Durant's 'Story of Civilization' into Kannada.

Prekshaa Publications

Indian Perspective of Truth and Beauty in Homer’s Epics is a unique work on the comparative study of the Greek Epics Iliad and Odyssey with the Indian Epics – Rāmāyaṇa and Mahābhārata. Homer, who laid the foundations for the classical tradition of the West, occupies a stature similar to that occupied by the seer-poets Vālmīki and Vyāsa, who are synonymous with the Indian culture. The author...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the sixth volume of reminiscences character sketches of prominent public figures, liberals, and social workers. These remarkable personages hailing from different corners of South India are from a period that spans from the late nineteenth century to the mid-twentieth century. Written in Kannada in the 1970s, these memoirs go...

An Introduction to Hinduism based on Primary Sources

Authors: Śatāvadhānī Dr. R Ganesh, Hari Ravikumar

What is the philosophical basis for Sanātana-dharma, the ancient Indian way of life? What makes it the most inclusive and natural of all religio-philosophical systems in the world?

The Essential Sanātana-dharma serves as a handbook for anyone who wishes to grasp the...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fifth volume, episodes from the lives of traditional savants responsible for upholding the Vedic culture. These memorable characters lived a life of opulence amidst poverty— theirs  was the wealth of the soul, far beyond money and gold. These vidvāns hailed from different corners of the erstwhile Mysore Kingdom and lived in...

Padma Bhushan Dr. Padma Subrahmanyam represents the quintessence of Sage Bharata’s art and Bhārata, the country that gave birth to the peerless seer of the Nāṭya-veda. Padma’s erudition in various streams of Indic knowledge, mastery over many classical arts, deep understanding of the nuances of Indian culture, creative genius, and sublime vision bolstered by the vedāntic and nationalistic...

Bhārata has been a land of plenty in many ways. We have had a timeless tradition of the twofold principle of Brāhma (spirit of wisdom) and Kṣāttra (spirit of valour) nourishing and protecting this sacred land. The Hindu civilisation, rooted in Sanātana-dharma, has constantly been enriched by brāhma and safeguarded by kṣāttra.
The renowned Sanskrit poet and scholar, Śatāvadhānī Dr. R...

ಛಂದೋವಿವೇಕವು ವರ್ಣವೃತ್ತ, ಮಾತ್ರಾಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಣಜಾತಿ ಎಂದು ವಿಭಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ. ಲೇಖಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಹೊತ್ತಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುವ ಬರೆಹಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತನಾದ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಳಹುಗಳು ಕೃತಿಯ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the fourth volume, some character sketches of the Dewans of Mysore preceded by an account of the political framework of the State before Independence and followed by a review of the political conditions of the State after 1940. These remarkable leaders of Mysore lived in a period that spans from the mid-nineteenth century to the...

Bharatiya Kavya-mimamseya Hinnele is a monograph on Indian Aesthetics by Mahamahopadhyaya N. Ranganatha Sharma. The book discusses the history and significance of concepts pivotal to Indian literary theory. It is equally useful to the learned and the laity.

Sahitya-samhite is a collection of literary essays in Kannada. The book discusses aestheticians such as Ananda-vardhana and Rajashekhara; Sanskrit scholars such as Mena Ramakrishna Bhat, Sridhar Bhaskar Varnekar and K S Arjunwadkar; and Kannada litterateurs such as DVG, S L Bhyrappa and S R Ramaswamy. It has a foreword by Shatavadhani Dr. R Ganesh.

The Mahābhārata is the greatest epic in the world both in magnitude and profundity. A veritable cultural compendium of Bhārata-varṣa, it is a product of the creative genius of Maharṣi Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. The epic captures the experiential wisdom of our civilization and all subsequent literary, artistic, and philosophical creations are indebted to it. To read the Mahābhārata is to...

Shiva Rama Krishna

சிவன். ராமன். கிருஷ்ணன்.
இந்திய பாரம்பரியத்தின் முப்பெரும் கதாநாயகர்கள்.
உயர் இந்தியாவில் தலைமுறைகள் பல கடந்தும் கடவுளர்களாக போற்றப்பட்டு வழிகாட்டிகளாக விளங்குபவர்கள்.
மனித ஒற்றுமை நூற்றாண்டுகால பரிணாம வளர்ச்சியின் பரிமாணம்.
தனிநபர்களாகவும், குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும், சமுதாய பிரஜைகளாகவும் நாம் அனைவரும் பரிமளிக்கிறோம்.
சிவன் தனிமனித அடையாளமாக அமைகிறான்....

ऋतुभिः सह कवयः सदैव सम्बद्धाः। विशिष्य संस्कृतकवयः। यथा हि ऋतवः प्रतिसंवत्सरं प्रतिनवतामावहन्ति मानवेषु तथैव ऋतुवर्णनान्यपि काव्यरसिकेषु कामपि विच्छित्तिमातन्वते। ऋतुकल्याणं हि सत्यमिदमेव हृदि कृत्वा प्रवृत्तम्। नगरजीवनस्य यान्त्रिकतां मान्त्रिकतां च ध्वनदिदं चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमिश्रितमिति सुव्यक्तमेव। ऐदम्पूर्वतया प्रायः पुरीपरिसरप्रसृतानाम् ऋतूनां विलासोऽत्र प्रपञ्चितः। बेङ्गलूरुनामके...

The Art and Science of Avadhānam in Sanskrit is a definitive work on Sāhityāvadhānam, a form of Indian classical art based on multitasking, lateral thinking, and extempore versification. Dotted throughout with tasteful examples, it expounds in great detail on the theory and practice of this unique performing art. It is as much a handbook of performance as it is an anthology of well-turned...

This anthology is a revised edition of the author's 1978 classic. This series of essays, containing his original research in various fields, throws light on the socio-cultural landscape of Tamil Nadu spanning several centuries. These compelling episodes will appeal to scholars and laymen alike.
“When superstitious mediaevalists mislead the country about its judicial past, we have to...

The cultural history of a nation, unlike the customary mainstream history, has a larger time-frame and encompasses the timeless ethos of a society undergirding the course of events and vicissitudes. A major key to the understanding of a society’s unique character is an appreciation of the far-reaching contributions by outstanding personalities of certain periods – especially in the realms of...

Prekṣaṇīyam is an anthology of essays on Indian classical dance and theatre authored by multifaceted scholar and creative genius, Śatāvadhānī Dr. R Ganesh. As a master of śāstra, a performing artiste (of the ancient art of Avadhānam), and a cultured rasika, he brings a unique, holistic perspective to every discussion. These essays deal with the philosophy, history, aesthetics, and practice of...

Yaugandharam

इदं किञ्चिद्यामलं काव्यं द्वयोः खण्डकाव्ययोः सङ्कलनरूपम्। रामानुरागानलं हि सीतापरित्यागाल्लक्ष्मणवियोगाच्च श्रीरामेणानुभूतं हृदयसङ्क्षोभं वर्णयति । वात्सल्यगोपालकं तु कदाचिद्भानूपरागसमये घटितं यशोदाश्रीकृष्णयोर्मेलनं वर्णयति । इदम्प्रथमतया संस्कृतसाहित्ये सम्पूर्णं काव्यं...

Vanitakavitotsavah

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Vaiphalyaphalam

इदं खण्डकाव्यमान्तं मालिनीछन्दसोपनिबद्धं विलसति। मेनकाविश्वामित्रयोः समागमः, तत्फलतया शकुन्तलाया जननम्, मातापितृभ्यां त्यक्तस्य शिशोः कण्वमहर्षिणा परिपालनं चेति काव्यस्यास्येतिवृत्तसङ्क्षेपः।

Nipunapraghunakam

इयं रचना दशसु रूपकेष्वन्यतमस्य भाणस्य निदर्शनतामुपैति। एकाङ्करूपकेऽस्मिन् शेखरकनामा चित्रोद्यमलेखकः केनापि हेतुना वियोगम् अनुभवतोश्चित्रलेखामिलिन्दकयोः समागमं सिसाधयिषुः कथामाकाशभाषणरूपेण निर्वहति।

Bharavatarastavah

अस्मिन् स्तोत्रकाव्ये भगवन्तं शिवं कविरभिष्टौति। वसन्ततिलकयोपनिबद्धस्य काव्यस्यास्य कविकृतम् उल्लाघनाभिधं व्याख्यानं च वर्तते।

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the third volume, some character sketches of great literary savants responsible for Kannada renaissance during the first half of the twentieth century. These remarkable...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the second volume, episodes from the lives of remarkable exponents of classical music and dance, traditional storytellers, thespians, and connoisseurs; as well as his...

Karnataka’s celebrated polymath, D V Gundappa brings together in the first volume, episodes from the lives of great writers, poets, literary aficionados, exemplars of public life, literary scholars, noble-hearted common folk, advocates...

Evolution of Mahabharata and Other Writings on the Epic is the English translation of S R Ramaswamy's 1972 Kannada classic 'Mahabharatada Belavanige' along with seven of his essays on the great epic. It tells the riveting...

Shiva-Rama-Krishna is an English adaptation of Śatāvadhāni Dr. R Ganesh's popular lecture series on the three great...

Bharatilochana

ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೈವದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಗಳ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ  ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ನಮಗಿರುವ ಆಲಂಬನ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಸಧ್ವನಿಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು...

Vagarthavismayasvadah

“वागर्थविस्मयास्वादः” प्रमुखतया साहित्यशास्त्रतत्त्वानि विमृशति । अत्र सौन्दर्यर्यशास्त्रीयमूलतत्त्वानि यथा रस-ध्वनि-वक्रता-औचित्यादीनि सुनिपुणं परामृष्टानि प्रतिनवे चिकित्सकप्रज्ञाप्रकाशे। तदन्तर एव संस्कृतवाङ्मयस्य सामर्थ्यसमाविष्कारोऽपि विहितः। क्वचिदिव च्छन्दोमीमांसा च...

The Best of Hiriyanna

The Best of Hiriyanna is a collection of forty-eight essays by Prof. M. Hiriyanna that sheds new light on Sanskrit Literature, Indian...

Stories Behind Verses

Stories Behind Verses is a remarkable collection of over a hundred anecdotes, each of which captures a story behind the composition of a Sanskrit verse. Collected over several years from...